Bezpečnostní opatření

25.07.2010 21:12

Bezpečnostní opatření:
Než se pustíte do nezapomenutelného životního zážitku vypuštění létajících přání, žádáme Vás o prostudování a dodržování následujících bezpečnostních doporučení.!Pro Vaši ochranu a ochranu třetích osob při používání těchto létajících přání je třeba, kromě obecně platných zásad bezpečnosti práce, dodržovat následující bezpečnostní předpisy:
1. Dříve, než zapálíte hořák, ujistěte se, že papírový balón létajícího přání je dostatečně nafouknutý a je v dostatečné vzdálenosti od plamene. Při prohoření hrozí riziko popálení a požáru.
2. Lampion by měl být zapalován zásadně nad nehořlavým povrchem, jako je beton. Je třeba dávat pozor na ukapávající líh, od něhož by se mohl povrch vznítit.
3. Nikdy nevypouštějte létající přání v blízkosti hořlavin nebo výbušnin a zařízení, které tyto materiály skladují. Dále se vyvarujte vypouštění v blízkosti obydlených oblastí, suchých luk, lesů a stožárů vysokého napětí, masových shromáždění lidí a dětí bez dozoru dospělých nebo osob pod vlivem alkoholu.
4. Lampion by neměl být vypouštěn v silnějším větru, než je 5km/h. Lampiony vypouštějte na otevřeném prostranství, kde nehrozí náraz do okolních překážek, jako jsou například stromy, budovy apod.
5. Upozorňujeme, že ve vyjímečných případech a na některých místech v blízkosti letišť a letového provozu je v řízeném prostoru ( nejméně v okruhu 1km, u regionálního letiště 15-20 km a u mezinárodního letiště 50km) vypouštění létajících přání zcela zakázáno. V případě pouštění více než 50 přání najednou je nutné předem zažádat o povolení příslušný úřad.
6. Uchovávejte lampiony mimo dosah dětí. V případě vypouštění v přítomnosti dětí musí být přítomna odpovědná osoba starší 18 let.
7. Při dodržení těchto bezpečnostních opatření a návodu k použití je podle našeho názoru  pouze nízké riziko požáru, zranění  či jiného nebezpečí. Přesto buďte připraveni a pokud můžete, mějte po ruce lékárničku, případně hasící přístroj. Většina soukromých pojištění zahrnuje pojištění pro vznášející se objekty do 5 kg. Avšak doporučujeme jak úrazové pojištění, tak pojištění odpovědnosti za škodu.
8. Použiti létajících přání je v celé EU na vlastní nebezpečí a vlastník zodpovídá za případné škody. V případě hromadného vypouštění je doporučeno se informovat na místní policii, zda nemůže dojít k narušení veřejného pořádku. Mějte prosím na paměti možné nebezpečí vzniku požáru při neopatrném zacházení.
9. Zakoupením výrobku přebírá kupující veškerou zodpovědnost při případném poškození cizího majetku.
 

Zpět

Kontakt

FWE FLARE s.r.o.
Fischerova 770/12
669 02 Znojmo

775 690 777

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode